2011-08-30 - 11/10 MEERWERK

11/10

Maatschap anesthesiologie maakt aanspraak op betaling van werkzaamheden ten behoeve van het preoperatieve spreekuur in de jaren 2005 t/m 2007 in aanvulling op het haar voor deze jaren in de desbetreffende conceptovereenkomsten toegekende budget. Zij beschouwt deze werkzaamheden als meerwerk. Vorderingen niet toewijsbaar. Meerdere overwegingen genoemd. Eiseres miskent onder meer dat ziekenhuis en al haar specialisten in de periode deelnamen aan een lokaal tarief dat als essentiële voorwaarde kent dat intern overeenstemming wordt bereikt over de verdeling van het honorariumgedeelte van de lumpsum.

Bijlage:PDF 11/10 MEERWERK