2011-07-05 - 11/07 WAARNEMINGSTOESLAG

11/07

Eisers vormen de vakgroep neonatologie en zijn in dienst bij het ziekenhuis op basis van een arbeidsovereenkomst. Vordering jegens ziekenhuis tot betaling waarneemvergoeding zoals bedoeld in art. 3.3.6 van de AMS. Dit wegens extra werkzaamheden als gevolg van langdurige ziekte, zwangerschap, openstaande vacatures en onderbezetting in de vakgroep, nu deze extra werkzaamheden zijn verricht door de overige leden van de vakgroep. Eerder heeft een arbitragecommissie een voor partijen bindende uitspraak gedaan. Uitleg van deze bindende uitspraak. Vordering wordt grotendeels toegewezen.

Bijlage:PDF 11/07 WAARNEMINGSTOESLAG