2011-02-15 - 11/05KG OP NON-ACTIEFSTELLING

11/05KG

Eiseres vordert het ziekenhuis te bevelen de non-actiefstelling ongedaan te maken.
Scheidsgerecht is van oordeel dat ziekenhuis geen faire en loyale uitvoering heeft gegeven aan het eerdere vonnis waarbij de vordering tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is afgewezen. Het is aannemelijk dat eiseres geschaad is door de wijze van formulering van de opdracht door de externe supervisor. Voor toewijzing vordering zijn enerzijds de belangen van eiseres op een spoedige terugkeer in haar praktijk en anderzijds het belang van het ziekenhuis om te voorkomen dat er een onverantwoorde situatie ontstaat. Scheidsgerecht acht terugkeer thans gelet op de omstandigheden niet verantwoord.

Bijlage:PDF 11/05KG OP NON-ACTIEFSTELLING