2011-02-09 - 11/03KG VERZOEK VOORLOPIGE VOORZIENING

11/03KG

Voorlopige voorziening strekkende tot benoeming van een Commissie van Advies en Bemiddeling. Gevraagde voorziening kan niet naast reeds aangevangen bodemprocedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst uitkomst bieden. Ook overigens zijn er geen gronden om het verzoek toe te wijzen.

Bijlage:PDF 11/03KG VERZOEK VOORLOPIGE VOORZIENING