2011-04-27 - 11/01 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST SPECIALIST

11/01

Structurele samenwerkingsproblemen tussen specialisten onderling, onder andere met betrekking tot de inroostering. Na diverse bemiddelingspogingen adviseert externe adviseur om afscheid te nemen van een aantal specialisten binnen de vakgroep. Twee van deze specialisten vertrekken op eigen initiatief. Stichting verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een derde specialist. Arbeidsverhoudingen onherstelbaar verstoord. Volgt ontbinding en toekenning van een vergoeding.

Bijlage:PDF 11/01 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST SPECIALIST