2011-04-18 - 10/45 TOELATINGSOVEREENKOMST; OPZEGGING; MEDISCH SPECIALISTEN; ZORGVULDIGHEIDSPLICHT; SCHADE

10/45

Opzegging van de toelatingsovereenkomsten door (maatschap van) medisch specialisten. Stichting is niet te kort geschoten in de nakoming van de zorgvuldigheidsplicht, voortvloeiend uit de toelatingsovereenkomst, jegens de medisch specialisten. Eventuele schade door vertrek niet te wijten aan de stichting.

Bijlage:PDF 10/45 TOELATINGSOVEREENKOMST; OPZEGGING; MEDISCH SPECIALISTEN; ZORGVULDIGHEIDSPLICHT; SCHADE