2011-01-31 - 10/41 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST

10/41

Vervolg op eerder kort geding. Psychiater vordert thans ontbinding arbeidsovereenkomst. Ziekenhuis verzoekt zelfstandig ontbinding, voor het geval eiseres haar verzoek intrekt.
Ernstig verstoorde verhouding: voortzetting van het dienstverband heeft naar beider opvatting geen zin. Ontbinding wordt daarom uitgesproken.
Vergoeding naar billijkheid. Verstoring van de verhouding tussen partijen is zowel vóór als na het kort geding in overwegende mate aan het ziekenhuis te wijten. Dit rechtvaardigt een substantiële vergoeding. Factor C bepaald op 1,25.

Bijlage:PDF 10/41 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST