2011-02-16 - 10/40 REIKWIJDTE VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

10/40

Bij vaststellingsovereenkomst hebben partijen de afspraken vastgelegd over de beëindiging van de toelatingsovereenkomst. Eiser stelt zich op het standpunt dat het ziekenhuis de op grond van de toelatingsovereenkomst rustende verplichtingen in het verleden niet is nagekomen, althans onrechtmatig heeft gehandeld en vordert schadevergoeding.
Scheidsgerecht is van oordeel dat de vaststellingsovereenkomst, naar reeds uit de tekst en de strekking ervan moeten worden afgeleid, alleen betrekking heeft op hetgeen daarin is overeengekomen. De onderhavige vorderingen van eiser vallen daarbuiten. Vervolgens worden de vorderingen op inhoudelijke gronden echter afgewezen. Een vordering wegens afgesloten DBC’s - die erkend wordt door het ziekenhuis - wordt toegewezen.

Bijlage:PDF 10/40 REIKWIJDTE VASTSTELLINGSOVEREENKOMST