2008-12-15 - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ZIEKENHUIS EN RADIOTHERAPEUTISCH CENTRUM, ERNSTIG CONFLICT, ONTBINDING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST, EIGENDOM VAN APPARATUUR, WBMV VERGUNNING

08/15

Vanwege de ernstig verstoorde verhoudingen zijn er gronden om de samenwerkingsovereenkomst tussen ziekenhuis en radiotherapeutisch centrum te beëindigen. Het conflict is ontstaan over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de specialismen neurochirurgie en radiotherapie en de uiteindelijke zeggenschap binnen het centrum. Het verschil van inzicht is niet meer te overbruggen. De samenwerkingsovereenkomst wordt ontbonden. Het ziekenhuis is niet gehouden het apparaat waarmee behandelingen worden uitgevoerd aan het centrum over te dragen nu het ziekenhuis op grond van de WBMV vergunninghouder is en aangewezen is om de neurochirurgische behandeling uit te voeren.

Bijlage:PDF SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ZIEKENHUIS EN RADIOTHERAPEUTISCH CENTRUM, ERNSTIG CONFLICT, ONTBINDING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST, EIGENDOM VAN APPARATUUR, WBMV VERGUNNING