2008-07-21 - OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST DOOR SPECIALIST, OP NON-ACTIEFSTELLING, VERGOEDING VOOR GEDERFDE INKOMSTEN?

08/04

De specialist heeft de toelatingsovereenkomst met de Stichting opgezegd om voor zichzelf te beginnen. Discussie over de vraag of specialist in de aanloop naar de beëindiging van de relatie op juiste wijze uitvoering geeft aan de toelatingsovereenkomst. Op non-actiefstelling ongerechtvaardigd. De Stichting moet de nadelige gevolgen – bestaande uit vergoeding van gederfde inkomsten – voor haar rekening nemen.

Bijlage:PDF OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST DOOR SPECIALIST, OP NON-ACTIEFSTELLING, VERGOEDING VOOR GEDERFDE INKOMSTEN?