2008-12-22 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST VOORZITTER RVB, UITVOERING BINDEND ADVIES, MEDEDELINGEN AAN MEDIA OVER HANDELWIJZE EX-BESTUURDER, SCHADE NIET AANNEMELIJK

08/19

De arbeidsovereenkomst van de voorzitter van de RvB is ontbonden bij bindend advies met toekenning van vergoeding. Er ontstaat een conflict over de uitvoering van het bindend advies. De instelling had in een interview met een tijdschrift een toelichting gegeven op de beëindiging van de samenwerking met haar bestuurder. Daartegen heeft de ex-bestuurder bezwaar gemaakt omdat hij meende daardoor schade te lijden. De stichting was vrij mededelingen te doen aan journalist over de handelwijze van bestuurder en eerder uitgesproken vonnis. Overwegingen uit het vonnis en de mening van de stichting zijn duidelijk te onderscheiden in publicatie. De ex-bestuurder heeft de gestelde schade onvoldoende onderbouwd. Uit correspondentie tussen raadslieden van partijen blijkt dat ex-bestuurder heeft afgezien van recht op betaling van vergoeding. Vorderingen ex-bestuurder afgewezen.

Bijlage:PDF ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST VOORZITTER RVB, UITVOERING BINDEND ADVIES, MEDEDELINGEN AAN MEDIA OVER HANDELWIJZE EX-BESTUURDER, SCHADE NIET AANNEMELIJK