2008-02-14 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST EN LOONVORDERING OP BASIS VAN ARTIKEL 3.2.3 AMS

07/13

Meermalen verlengde arbeidsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Arbeidsverhouding is verstoord en de ontbinding gerechtvaardigd. Vergoeding € 150.000,-- omdat ziekenhuis debet is aan ontstaan verstoorde arbeidsrelatie. In reconventie worden ervaringsjaren van specialisten opgedaan in een land buiten de EER meegeteld voor beoordeling van de vraag in welke schaaltrede verweerder moet worden ingedeeld.

Bijlage:PDF ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST EN LOONVORDERING OP BASIS VAN ARTIKEL 3.2.3 AMS