2008-02-25 - Nr. 3

08/03KG

Werkzaamheden medisch specialisten elders (zelfstandig behandelcentrum) zonder schriftelijk toestemming zoals bedoeld in art. 4.1 van de toelatingsovereenkomst. Bij wege van voorlopige voorziening vordert de Stichting de medisch specialisten te bevelen hun werkzaamheden in het zelfstandig behandelcentrum te staken. Handelen in strijd met verplichtingen jegens de Stichting. Stichting heeft recht en spoedeisend belang tot bevel. Niet valt echter uit te sluiten dat op korte termijn alsnog overeenstemming kan worden bereikt. Afweging belangen, waaronder patiëntenzorg. Geclausuleerde toewijzing van de vordering.

Bijlage:PDF Nr. 3