2008-06-16 - MEDISCH SPECIALIST, BEËINDIGING TOELATINGSOVEREENKOMST, VASTSTELLINGSOVEREENKOMST, FINALE KWIJTING?

08/11KG

Medisch specialist heeft met ziekenhuis een concept-vaststellingsovereenkomst gesloten over beëindiging van toelatingsovereenkomst en praktijkoverdracht. Kort geding over nakoming van de vaststellingsovereenkomst en de vraag of partijen overeenstemming hebben bereikt over finale kwijting. Partijen worden veroordeeld tot nakoming van de overeenkomst met een aangepaste finale kwijtingsclausule.

Bijlage:PDF MEDISCH SPECIALIST, BEËINDIGING TOELATINGSOVEREENKOMST, VASTSTELLINGSOVEREENKOMST, FINALE KWIJTING?