2008-05-16 - AMS, OVERGANG NAAR AMS

07/10

Overgang medisch specialisten van partieel dienstverband/partieel vrije vestiging naar voltijds dienstverband op basis van de AMS. Afspraak tussen partijen om deze overgang budgettair neutraal te laten gebeuren. Geschil betreft de vraag of is afgesproken dat bepaalde toelagen, toegekend op moment van overgang, in de periode daarna konden wijzigen.

Bijlage:PDF AMS, OVERGANG NAAR AMS