2005-12-14 - TUSSENVONNIS OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST. VERZOEK TOT ONTBINDING VAN DE TOELATINGSOVEREENKOMST ZIJDENS DE MEDISCH SPECIALIST.

05/09

Opzegging toelatingsovereenkomst door Stichting na opzegging van de maatschapovereenkomst door maatschap met betrekking tot een der maten.

Verantwoordelijkheid Stichting tegenover toegelaten specialist.

Aan de opzegging van de toelatingsovereenkomst door de Stichting kleven zodanige gebreken dat deze niet in stand zou kunnen blijven. Echter, ook verzoek tot ontbinding van de medisch specialist. Toewijsbaar.

In beginsel aanspraak van medisch specialist op schadevergoeding.

Bijlage:PDF TUSSENVONNIS OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST. VERZOEK TOT ONTBINDING VAN DE TOELATINGSOVEREENKOMST ZIJDENS DE MEDISCH SPECIALIST.