2005-07-15 - OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST NIETIG. BEKENDMAKING NIETIGVERKLARING.

04/23

De opzegging van de (mondelinge) toelatingsovereenkomst berust niet op een zorgvuldige procedure en is onvoldoende gemotiveerd. Opzegging is nietig. De nietigheid van de opzegging dient binnen de zorginstelling bekendgemaakt te worden.

Bijlage:PDF OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST NIETIG. BEKENDMAKING NIETIGVERKLARING.