2005-08-23 - ONTBINDING OP VERZOEK VAN ARBEIDSONGESCHIKTE DIRECTEUR.

05/05

De stichting refereert zich aan het oordeel van het Scheidsgerecht met betrekking tot de verzochte ontbinding, maar verzet zich tegen toewijzing van overige vorderingen. Eiser heeft onvoldoende aannemelijk kunnen maken dat sprake is van een causaal verband tussen het werk en zijn arbeidsongeschiktheid. De stichting heeft zich onvoldoende als een "goed" werkgever gedragen. Vergoeding naar billijkheid. Afwijzing verzoek tot toekenning wachtgeld, gelet op grondslag ontbindingsverzoek.

Bijlage:PDF ONTBINDING OP VERZOEK VAN ARBEIDSONGESCHIKTE DIRECTEUR.