2003-03-10 - VORDERING VAN MEDISCH SPECIALIST TOT AFGIFTE VAN EEN RAPPORT VAN EEN ORGANISATIEADVISEUR OM DIT TE KUNNEN GRBUIKEN IN EEN PROCEDURE BIJ DE GEWONE RECHTER INZAKE DE OPZEGGING VAN DE TOELATINGSOVEREENKO

02/25kg

Omdat de bodemprocedure tussen partijen zich bevindt in de laatste feitelijke fase is daarmee de spoedeisendheid gegeven. Dat eiser ook een tot afgifte van het rapport strekkende vordering in de bodemprocedure had kunnen instellen, doet aan de spoedeisendheid van zijn vordering niet af.Nu, ondanks de aanvankelijke ontkenning van verweerster, duidelijk is geworden dat de door eiser vermoede rapportage wel degelijk bestaat, moet een belangenafweging in het voordeel van eiser uitvallen. Juist door die ontkenning kan niet meer worden vastgesteld of het stuk destijds aan de staf is verstrekt, zodat er van wordt uitgegaan dat dit wel is gebeurd.

Bijlage:PDF VORDERING VAN MEDISCH SPECIALIST TOT AFGIFTE VAN EEN RAPPORT VAN EEN ORGANISATIEADVISEUR OM DIT TE KUNNEN GRBUIKEN IN EEN PROCEDURE BIJ DE GEWONE RECHTER INZAKE DE OPZEGGING VAN DE TOELATINGSOVEREENKO