2003-02-14 - VORDERING IN KORT GEDING VAN DIRECTEUR TOT TOELATING TOT ZIJN WERKZAAMHEDEN NA OP NON-ACTIEFSTELLING.

03/01 KG

De manier waarop verweerster is gekomen tot de maatregelen van op non-actiefstelling en schorsing is, naar het voorlopig oordeel van de Voorzitter, niet in overeenstemming met het bepaalde in de arbeidsovereenkomst. Naar het voorlopig oordeel van de Voorzitter is de situatie binnen de organisatie van verweerster zodanig dat op dit ogenblik en in afwachting van de uitkomst van de ontbindingsprocedure een, al dan niet tijdelijke, terugkeer van eiser in die organisatie onwenselijk is.

Bijlage:PDF VORDERING IN KORT GEDING VAN DIRECTEUR TOT TOELATING TOT ZIJN WERKZAAMHEDEN NA OP NON-ACTIEFSTELLING.