2003-06-16 - GOODWILL VAST TE STELLEN DOOR ORDE VAN MEDISCH SPECIALISTEN. VASTSTELLING VAN VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID WEGENS OPZEGGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST.

02/28

(Vervolg van arbitraal vonnis van 28 april 2003, Nr. 5)

Bijlage:PDF GOODWILL VAST TE STELLEN DOOR ORDE VAN MEDISCH SPECIALISTEN. VASTSTELLING VAN VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID WEGENS OPZEGGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST.