2002-03-06 - TEGEMOETKOMING IN KOSTEN VAN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING BIJ REDUCTIE VAN WERKTIJD VAN TOEGELATEN SPECIALIST.

01/22

Verweerster is gerechtigd een wijziging te brengen in de hoogte van de door haar te betalen vergoeding indien er sprake is van een verandering van omstandigheden op grond waarvan eiser geen recht kan doen gelden op een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst. Van een dergelijke verandering is sprake indien eiser een belangrijke verandering brengt in de omvang van de werkzaamheden waarvoor hij in het ziekenhuis van verweerster is toegelaten.
Verweerster dient echter op grond van de toelatingsovereenkomst ook rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van eiser. Vanaf 1 september 2002 is er sprake van een gewijzigde omstandigheid op grond waarvan verweerster de omvang van de tegemoetkoming mag wijzigen. Het is redelijk dat zij daarbij haar verplichting tot betaling van deze vergoeding relateert aan de omvang waarin eiser in het ziekenhuis nog zijn praktijk uitoefent.

Bijlage:PDF TEGEMOETKOMING IN KOSTEN VAN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING BIJ REDUCTIE VAN WERKTIJD VAN TOEGELATEN SPECIALIST.