2002-01-23 - GESCHIL OVER BEREKENING VAN WACHTGELD. VERWIJZING NAAR BERICHT VAN EEN DESKUNDIGE. MOGELIJKHEID VAN HEROPENING VAN DE BEHANDELING ALS EISER VERLANGT DE STICHTING TE VEROORDELEN TOT BETALING

00/05

Het Scheidsgerecht heeft met partijen ter zitting afgesproken dat de berekening van het wachtgeld zal worden opgedragen aan een deskundige. Partijen zijn het eens over de wijze waarop de deskundige het wachtgeld heeft berekend. Het Scheidsgerecht verwijst naar deze berekeningen. Indien eiser echter veroordeling van de Stichting verlangt tot betaling van een bepaald bedrag, zal eiser heropening van de behandeling moeten vragen.
(vervolg op de arbitrale vonnissen van 21 mei 1999, Nr. 9, en 14 november 2001, Nr. 13)

Bijlage:PDF GESCHIL OVER BEREKENING VAN WACHTGELD. VERWIJZING NAAR BERICHT VAN EEN DESKUNDIGE. MOGELIJKHEID VAN HEROPENING VAN DE BEHANDELING ALS EISER VERLANGT DE STICHTING TE VEROORDELEN TOT BETALING