2002-12-31 - GEEN VERGOEDING VOOR KAAKCHIRURG VOOR WIE GEEN OPVOLGER IS GEVONDEN.

02/04

Eiser - kaakchirurg - bereikte op 1 juni 2000 de pensioengerechtigde leeftijd als gevolg waarvan de toelatingsovereenkomst tussen partijen expireerde. Toen duidelijk werd dat niet tijdig een opvolger voor eiser gevonden zou kunnen worden, heeft tussen partijen overleg plaatsgevonden. Tijdens dat overleg heeft verweerster gesuggereerd dat eiser zijn praktijk zou kunnen blijven uitoefenen tot 1 januari 2001. Eiser heeft zijn praktijk tot 1 januari 2001 voortgezet. Voor eiser is geen opvolger gevonden. Vast staat dat verweerster wel pogingen heeft gedaan om een nieuwe kaakchirurg te vinden en dat zij in die pogingen door de marktsituatie niet is geslaagd.
Eiser oefent de praktijk voor eigen rekening en risico uit. Op grond van de toelatingsovereenkomst dient verweerster wel het recht tot praktijkoverdracht van eiser te respecteren, maar de overeenkomst tussen partijen brengt niet mee dat verweerster aan eiser een bepaalde praktijkomvang of praktijkoverdracht garandeert. Dat aan eiser geen goodwillvergoeding is betaald, valt dus niet terug te voeren op enige tekortkoming aan de zijde van verweerster.

Bijlage:PDF GEEN VERGOEDING VOOR KAAKCHIRURG VOOR WIE GEEN OPVOLGER IS GEVONDEN.