2002-07-01 - AFREKENING NA OPZEGGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST. BESLISSING ALS GOEDE MANNEN NAAR BILLIJKHEID.

99/26

Ten overstaan van de deskundige hebben de gemachtigden en de accountants afgesproken dat de beide accountants een conceptafrekening zouden opstellen. Dit concept is als bijlage 2 bij het bericht van de deskundige gevoegd. De accountants hebben aan de deskundige bevestigd dat zij alle gewenste informatie van beide zijden ter inzage en ter controle hebben gekregen en dat er inhoudelijk/cijfermatig geen geschilpunten meer waren. Uit de reacties van partijen na het deskundigenbericht begrijpt het Scheidsgerecht dat partijen zich bij de aldus opgestelde cijfermatige gegevens, die aan de berekening ten grondslag worden gelegd, aansluiten. Het Scheidsgerecht zal daarom van de juistheid van die cijfers uitgaan. Het Scheidsgerecht beslist omtrent de diverse posten.
(Vervolg op het arbitraal vonnis van 17 augustus 1999, Nr. 15)

Bijlage:PDF AFREKENING NA OPZEGGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST. BESLISSING ALS GOEDE MANNEN NAAR BILLIJKHEID.