2001-11-14 - GESCHIL OVER BEREKENING VAN WACHTGELD. BENOEMING VAN EEN DESKUNDIGE.

13

Het Scheidsgerecht heeft met partijen ter zitting afgesproken dat de berekening van het wachtgeld over de periode van 1 juni 1999 tot en met (zo veel mogelijk) heden zal worden opgedragen aan een te dier zake deskundige. Deze deskundige zal worden verzocht het Scheidsgerecht tevens te adviseren omtrent de beoordeling van de door eiser aangevoerde stelling dat verweerster in 2000 te weinig aan loonbelasting heeft doen inhouden waardoor aan eiser een naheffing inkomstenbelasting is opgelegd. Volgens eiser heeft hij als gevolg daarvan minder wachtgeld ontvangen dan waarop hij recht had.
(vervolg op het arbitraal vonnis van 21 mei 1999, Nr. 9)

Bijlage:PDF GESCHIL OVER BEREKENING VAN WACHTGELD. BENOEMING VAN EEN DESKUNDIGE.