2000-04-04 - VORDERING VAN MEDISCH SPECIALIST TOT TOELATING IN FUSIE-ZIEKENHUIS.

05

Uit de vastgestelde feiten volgt, dat eiser reeds jaren zijn werkzaamheden vrijwel geheel buiten het gebouw van het ziekenhuis verricht en dat eiser in elk geval sedert de fusie feitelijk niet meer binnen het ziekenhuis van verweerster heeft gewerkt. Sedert de fusie heeft hij niet meer aan de activiteiten van de medische staf meegedaan. Zijn naam komt sedert de fusie niet meer voor bij de opsomming van medische specialisten in de jaarverslagen. Op 2 januari 1997 heeft hij een gesprek gehad waarin hij te horen heeft gekregen dat er een einde was gekomen aan zijn werkzaamheden in het ziekenhuis, hetgeen hem bij brief nog eens is bevestigd. Na die brief duurt het weer bijna anderhalf jaar tot er namens eiser wordt gereageerd.
Uit deze houding van eiser mocht verweerster begrijpen, hetgeen eiser duidelijk moet zijn geweest, dat eiser geen ambitie (meer) had om als dermatoloog in het ziekenhuis werkzaam te zijn en zich neerlegde bij het standpunt van verweerster dat aan de toelatingsovereenkomst een einde was gekomen.
(vervolg op het bindend advies van 7 september 1999 Nr. 17)

Bijlage:PDF VORDERING VAN MEDISCH SPECIALIST TOT TOELATING IN FUSIE-ZIEKENHUIS.