2000-08-04 - ONTBINDING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OP VERZOEK VAN ARTS. VERGOEDING.

10

De oorzaak van de arbeidsongeschiktheid van eiseres zo niet geheel, dan toch voornamelijk aan de zeer lakse houding van verweerster tegenover eiseres moet worden toegeschreven. Mede in aanmerking nemende de leeftijd van eiseres, het langdurig dienstverband, en de te verwachten problemen voor eiseres om vanuit volledige arbeidsongeschiktheid te solliciteren naar een andere baan, acht het Scheidsgerecht een vergoeding in het kader van de ontbinding redelijk en bepaalt deze ex aequo et bono op een bruto-bedrag van ƒ 170.000,--.

Bijlage:PDF ONTBINDING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OP VERZOEK VAN ARTS. VERGOEDING.