2000-04-06 - HERSTELVONNIS.

06

Nu de schrijffouten en de daaruit voortvloeiende onjuiste berekening uit het vonnis zelf blijken en daaruit voor partijen duidelijk hebben moeten zijn is er geen sprake van een totaal nieuwe berekening gegrond op een interpretatie van het vonnis door verweerder, maar slechts van de verbetering van kennelijke schrijffouten die zich hebben voortgezet in de berekening. Er is derhalve plaats voor herstel van deze fouten.
(vervolg op het arbitraal vonnis van 9 maart 2000, Nr. 3)

Bijlage:PDF HERSTELVONNIS.