1999-09-07 - VORDERING VAN MEDISCH SPECIALIST TOT TOELATING IN FUSIE-ZIEKENHUIS.

17

Tot het ziekenhuis van een van de fusiepartners toegelaten specialist oefent zijn poliklinische praktijk voornamelijk thuis uit. Na fusie vordert hij toelating tot praktijkuitoefening in het ziekenhuis. Bij tussenvonnis is aan partijen bewijs opgedragen met betrekking tot het al dan niet nog van kracht zijn van de toelatingsovereenkomst.