1999-11-04 - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING VAN MEDISCH SPECIALIST AFGEWEZEN.

20

In een eerdere uitspraak (22 maart 95, 1995 nr.5) is de vordering van een medisch specialist de besprekingen over samenwerking met een afdeling van een academisch ziekenhuis af te breken. Hieruit volgt niet dat zijn ziekenhuis onrechtmatig heft gehandeld of wanprestatie heeft gepleegd jegens de specialist. Vordering tot schadevergoeding wordt afgewezen.

Bijlage:PDF VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING VAN MEDISCH SPECIALIST AFGEWEZEN.