1999-08-17 - TOELATINGSOVEREENKOMST. VERSTOORDE VERHOUDINGEN MET COLLEGAE. VERGOEDING.

15

De verhoudingen tussen eiser, zijn collegae en de directie zijn zodanig verstoord dat ziekenhuis de toelatingsovereenkomst mag opzeggen. Aan het ziekenhuis kan verweten worden dat het aan eiser een gewrongen samenwerkingsconstructie heeft opgelegd en vervolgens onvoldoende conflictoplossende begeleiding heeft geboden. Het ziekenhuis dient aan eiser een vergoeding te betalen.