1999-04-09 - TOELATING ANESTHESIOLOGEN ZOLANG OMTRENT BEZWAAR NOG NIET DOOR HET SCHEIDSGERECHT IS BESLIST. AANWIJZINGEN DOOR OF VANWEGE HET ZIEKENHUIS.

05

Op grond van en belangenafweging wordt beslist dat het aan het ziekenhuis is toegestaan twee anesthesiologen toe te laten zolang terzake van een bezwaar van de verweerders het niet volgens de procedures van het Scheidsgerecht tot een uitspraak is gekomen. Verweerders zijn gehouden zich te voegen nar aanwijzingen van of vanwege het ziekenhuis.