1999-07-14 - PRAKTIJKOVERDRACHT AAN ZIEKENHUIS. DOORVERKOOP AAN OPVOLGER. GESCHIL OMTRENT AFREKENING.

13

Na overdracht van de praktijk aan het ziekenhuis werd deze gedreven voor rekening en risico van het ziekenhuis of de opvolger. Daarom komen na die overdracht gemaakte kosten niet voor rekening van de vertrokken specialist nu niet anders is overeengekomen.

Bijlage:PDF PRAKTIJKOVERDRACHT AAN ZIEKENHUIS. DOORVERKOOP AAN OPVOLGER. GESCHIL OMTRENT AFREKENING.