1999-06-21 - OPZEGGING VAN DE TOELATINGSOVEREENKOMST WEGENS VERSTOORDE VERHOUDIGINGEN.

11

De vorderingen van de eiser tot vernietiging van de opzegging van de toelatingsovereenkomst, tot overname van de goodwill en tot betaling van schadevergoeding worden afgewezen, nu gebleken is van verstoorde verhoudingen, het ziekenhuis bereid is de goodwill over te nemen en een bedrag van ƒ 50.000 te betalen.

Bijlage:PDF OPZEGGING VAN DE TOELATINGSOVEREENKOMST WEGENS VERSTOORDE VERHOUDIGINGEN.