1999-07-30 - OPG-APPARATUUR VOOR KAAKCHIRURGEN.

14

Plaatsing van OPG-apparatuur op afdeling kaakchirurgie wordt afgewezen o.m. omdat reeds in het ziekenhuis aanwezig apparaat te zeer onbenut zou blijven.