1999-05-04 - ONTBINDING VAN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST EN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. NEVENINKOMSTEN TIJDENS VERLOF.

07

Instelling en directeur sloten een vaststellingsovereenkomst met het oog op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de gevolgen daarvan. Tekortkoming van directeur met betrekking tot informatie over en afdracht van neveninkomsten leidt tot ontbinding van de vastellingsovereenkomst. De neveninkomsten moeten worden afgedragen. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden wegens duurzame verstoring van de vertrouwensrelatie. De normale wachtgeldregeling is van toepassing.

Bijlage:PDF ONTBINDING VAN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST EN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. NEVENINKOMSTEN TIJDENS VERLOF.