1999-05-21 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR WEGENS VERSTOORDE VERTROUWENSRELATIE. BEPERKT WACHTGELD.

09

De arbeidsovereenkomst met de directeur wordt ontbonden op grond van verstoorde vertrouwensrelatie. Verwijtbaarheid over en weer. Wachtgeld beperkt toegewezen. Geen verdere vergoeding.

Bijlage:PDF ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR WEGENS VERSTOORDE VERTROUWENSRELATIE. BEPERKT WACHTGELD.