1999-11-12 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. VERGOEDING VAN EEN JAAR SALARIS EN WACHTGELD.

21

Onder meer op grond van de feiten dat de directeur geruime tijd geen werkzaamheden meer heeft verricht, voldoende is gebleken dat het noodzakelijke vertrouwen tussen het bestuur van eiseres en verweerder niet langer aanwezig is en bovendien zijn functie in elk geval op korte termijn komt te vervallen vormen voldoende grond voor (voorwaardelijke) ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Nu de ontbinding niet wordt gegrond op de afvloeiing volgens het Sociaal Plan, is ook op de gevorderde vergoeding dit plan niet van toepassing. Op grond van de arbeidsovereenkomst heeft verweerder recht op een vergoeding van een jaar salaris en wachtgeld.