1999-11-17 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. FUNDAMENTELE VERSCHILLEN VAN MENING OMTRENT BELEID IN RAAD VAN BESTUUR. WACHTGELD.

22

De verschillen van mening binnen de Raad van Bestuur over het te voeren financieel-economische beleid en over de uitvoering van dit beleid zijn fundamenteel en structureel van aard en er is, bij ongewijzigde samenstelling van de Raad van Bestuur, weinig hoop op de noodzakelijke verbetering. Dit rechtvaardigt de ontbinding. Wachtgeld. Geen verdere vergoedingen. Geen afkoop van het wachtgeld toegewezen omdat niet gebleken is dat de directeur daarbij en bijzonder belang heeft.