1999-10-21 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. COMMISSIE VAN ADVIES EN BEMIDDELING. WACHTGELD.

19

Nu ruim een half jaar is verstreken sinds het aan de dag treden van het conflict en de directeur bovendien sindsdien net meer heeft gewerkt is het instellen van een commissie van advies en bemiddeling niet meer aan de orde. Tekortkomingen niet alleen van directeur maar ook van bestuur. Toepasselijkheid van wachtgeldregeling.