1999-05-04 - MEDISCH SPECIALISTEN IN DEELTIJDS DIENSTVERBAND NAAST EIGEN PRAKTIJK. OPPLUSSEN BIJ ARBEIDSTIJDVERKORTING INGEVOLGE CAO ZIEKENHUISWEZEN 1996-1998.

08

Voor de privatisering van het ziekenhuis hadden de specialisten een voltijdse aanstelling met een 2/3 salaris omdat zij binnen hun aanstelling ook een particuliere praktijk uitoefenden. Na de privatisering is in verband met de vereisten van de CAO een dienstverband van 56,9 % in de hoogste schaal overeengekomen teneinde de feitelijke situatie zo veel mogelijk te handhaven. In de feitelijke verdeling van de werkzaamheden is geen verandering gekomen; de specialisten worden als voorheen full time ingeroosterd. Zij zijn daarom niet te beschouwen als parttimers in de zin van de CAO die recht hebben op opplussen.

Bijlage:PDF MEDISCH SPECIALISTEN IN DEELTIJDS DIENSTVERBAND NAAST EIGEN PRAKTIJK. OPPLUSSEN BIJ ARBEIDSTIJDVERKORTING INGEVOLGE CAO ZIEKENHUISWEZEN 1996-1998.