1999-04-29 - IN KORT GEDING GEVORDERD VERBOD TOT AANSTELLING VAN SPECIALIST.

06

Door toezegging van verweerster in afwachting van de beslissing in de bodemprocedure niet tot aanstelling over te gaan ontbreekt het spoedeisend belang.

Bijlage:PDF IN KORT GEDING GEVORDERD VERBOD TOT AANSTELLING VAN SPECIALIST.