1999-07-12 - COMMISSIE VAN ADVIES EN BEMIDDELING. CONTRACTUEEL WACHTJAAR BIJ OPZEGGING OF ONTBINDINGSVERZOEK. OUTPLACEMENT. ARBEIDSONGESCHIKTHEID.

12

Het instellen van een commissie van advies en bemiddeling is in het algemeen alleen zinvol wanneer dat gebeurt binnen korte tijd nadat het voornemen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst is kenbaar gemaakt. Een contractueel wachtjaar bij opzegging of ontbinding loopt ook tijdens arbeidsongeschiktheid. Outplacement kan nog plaats vinden gedurende de periode van de opzegtermijn.

Bijlage:PDF COMMISSIE VAN ADVIES EN BEMIDDELING. CONTRACTUEEL WACHTJAAR BIJ OPZEGGING OF ONTBINDINGSVERZOEK. OUTPLACEMENT. ARBEIDSONGESCHIKTHEID.