1999-01-18 - AFWIJZING VAN VORDERING TOT VERNIETIGING VAN UITSPRAKEN VAN HET SCHEIDSGERECHT.

01

Van nieuwe feiten ,die tot het ongedaan maken van een of meer eerder gegeven bindende adviezen zouden moeten leiden, is geen sprake. (vervolg op bindende adviezen van 8 mei 1995, nr.7, 31 augustus 1995, nr. 19, en 17 februari 1997, nr. 4)

Bijlage:PDF AFWIJZING VAN VORDERING TOT VERNIETIGING VAN UITSPRAKEN VAN HET SCHEIDSGERECHT.