1998-06-10 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST. OBU-REGELING OF FLEX-PENSIOEN?

05

Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal klinisch chemicus niet in aanmerking kunnen komen voor flex-pensioen. I.c. is aanbod van ziekenhuis van een storting voor een stamrechtregeling redelijk en billijk. Scheidsgerecht gaat er van uit dat verweerder gebruik zal maken van OBU-regeling.

Bijlage:PDF ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST. OBU-REGELING OF FLEX-PENSIOEN?