1998-05-08 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST MET DIRECTEUR. VERSTOORDE VERHOUDINGEN. VERGOEDING IN BEDRAG INEENS.

02

Ook volgens directeur is er onvoldoende basis om dienstverband te continueren. De Stichting heeft onvoldoende kunnen aantonen dat directeur haar onvoldoende zou hebben geïnformeerd over financiële problemen. Evenmin is duidelijk geworden of het bestuur zelf alert is geweest op de financiële gang van zaken. Vergoeding naar redelijkheid en billijkheid in bedrag ineens met afkoop van wachtgeld.

Bijlage:PDF ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST MET DIRECTEUR. VERSTOORDE VERHOUDINGEN. VERGOEDING IN BEDRAG INEENS.