1998-07-22 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST MET DIRECTEUR. VERSTOORDE VERHOUDINGEN NIET IN OVERWEGENDE MATE AAN DIRECTEUR TE WIJTEN. AANVULLING WACHTGELD. VERGOEDING VAN IMMATERI√čLE SCHADE.

06

Scheidsgerecht deelt niet opvatting van ziekenhuis dat directeur geen enkele 'grip' had op het financiële beleid. Van schrapping van bepaalde posten op 'prognose' over 1997 kan directeur in casu geen ernstig verwijt worden gemaakt. Dat de voorzitter van de Raad van Toezicht vóór de komst van de directeur in ziekenhuis als interim-manager werkzaam is geweest bracht de directeur in een moeilijke en weinig benijdenswaardige positie.

Bijlage:PDF ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST MET DIRECTEUR. VERSTOORDE VERHOUDINGEN NIET IN OVERWEGENDE MATE AAN DIRECTEUR TE WIJTEN. AANVULLING WACHTGELD. VERGOEDING VAN IMMATERI√čLE SCHADE.