1998-05-29 - IN KORT GEDING SCHORSING VAN MEDISCH SPECIALIST OPGEHEVEN.

03

Hetgeen over de aangevoerde voorvallen is komen vast te staan vormt onvoldoende aanleiding voor schorsing. Raad van bestuur heeft medisch specialist onvoldoende in kennis gesteld van voornemen tot schorsing en hem onvoldoende de gelegenheid geboden zich te verweren.

Bijlage:PDF IN KORT GEDING SCHORSING VAN MEDISCH SPECIALIST OPGEHEVEN.