0000-00-00 - AANSPRAKEN VAN ZORGINSTELLINGEN OP RESERVES VAN SCHOOL BIJ OVERGANG VAN ZORG VOOR OPLEIDING NAAR MINISTERIE VAN OC&W. BEVOEGDHEID VAN SCHEIDSGERECHT.

1998-01-28

Zorginstellingen maken aanspraak op reserves van school nu de zorg voor de opleiding wordt overgenomen door Ministerie van OC&W en de school wordt overgedragen aan een ROC. Door het besluit van verweerster om de school met reserves over te dragen, kunnen eisers zich rechtstreeks en aanmerkelijk in hun belang aangetast voelen. Daarom is het Scheidsgerecht gelet op de statutaire bepaling van verweerster bevoegd.
Het besluit om de school met reserves over te dragen kan slechts marginaal worden getoetst. De zorginstellingen zijn wellicht teleurgesteld in een verwachting, doch dit maakt het besluit niet kennelijk onredelijk.

Bijlage:PDF AANSPRAKEN VAN ZORGINSTELLINGEN OP RESERVES VAN SCHOOL BIJ OVERGANG VAN ZORG VOOR OPLEIDING NAAR MINISTERIE VAN OC&W. BEVOEGDHEID VAN SCHEIDSGERECHT.